Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на консултация и подкрепа относно услуги по икономическо и финансово...
Възлагащ орган:
Single Resolution Board (SRB)
Дата на публикация в TED:
26/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
05/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
SRB/OP/2/2018
Осигуряване на консултация и подкрепа относно услуги по икономическо и финансово оценяване
Консултиране и подпомагане на Съвета във връзка с икономическото и финансово оценяване с цел предоставяне на информация за решенията на Съвета във връзка с въпроси, касаещи преструктурирането.Моля, вижте тръжните документи, достъпни на адреса на e-tendering, посочен по-горе в раздел I.3) „Комуникация“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
26/10/2018 00:00
05/12/2018 23:59
12/12/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 207-471580
Обявление за поръчка
26/10/2018 00:00