Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по кетъринг и бързо хранене за седалището на Агенцията за железопътен тра...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Railways (ERA)
Дата на публикация в TED:
02/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
ERA 2018 27 OP
Услуги по кетъринг и бързо хранене за седалището на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз в Лил
Настоящата покана за участие в търг има за предмет: предоставянето на услуги по кетъринг и бързо хранене по време на работни срещи, семинари и/или конференции в оперативното седалище в Лил.Настоящата покана за участие в търг ще бъде възложена под формата на рамково споразумение с максимум 3 икономически оператора (при условие за наличие на достатъчен брой отговарящи на изискванията оферти). Услугите ще се извършват приоритетно от кандидата, класиран на 1-во място по отношение на критериите за възлагане. В случай че операторът не може да изпълни договора, възлагащият орган може да се обърне към кандидата, класиран на 2-ро място и т.н.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Вж. документите по поръчката.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/11/2018 00:00
14/12/2018 11:00
17/12/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 211-481383
Обявление за поръчка
02/11/2018 00:00