Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Промяна и допълнително разработване на Сборника с растителни вещества
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
20/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/SCER/2018/03
Промяна и допълнително разработване на Сборника с растителни вещества
Общата цел на тази обществена поръчка е да се актуализира и доразвива Сборникът на ЕОБХ с растителни вещества като инструмент с отворен код за ЕОБХ, заинтересованите страни и общността за оценка на риска като цяло.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/10/2018 00:00
23/01/2019 14:30
25/01/2019 00:00
31/01/2019 14:30
01/02/2019 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 009-015451 Поправка 14/01/2019 00:00
2018/S 203-461081 Обявление за поръчка 20/10/2018 00:00