Данни на покана за участие в търг

>>> Please note: The submission deadline has been extended to 18/1/2019, 16:00 h local time <<<
Заглавие:
Предоставяне на външни услуги за концепция, разработка, внедряване, поддръжка, о...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
09/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
18/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
UCA 18/017
Предоставяне на външни услуги за концепция, разработка, внедряване, поддръжка, обучение и други свързани услуги в областта на...
Целта на настоящата покана за участие в търг е подборът на до 5 оференти за външни доставчици на услуги за:— концепция;— разработване;— внедряване;— поддръжка,— подкрепа;— обучение и други свързани услуги в областта на цифровата бизнес платформа „Alfresco“.Договорите, произтичащи от настоящата покана за участие в търг, ще бъдат многостранни рамкови договори - в каскаден ред и с повторно откриване на конкурс.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/11/2018 00:00
18/01/2019 16:00
28/01/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 238-542773
Поправка
11/12/2018 00:00
2018/S 212-483711
Обявление за поръчка
03/11/2018 00:00