Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на машини за топли напитки за служители и посетители на EASO, включ...
Възлагащ орган:
European Asylum Support Office (EASO)
Дата на публикация в TED:
25/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
27/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2018/688
Предоставяне на машини за топли напитки за служители и посетители на EASO, включително монтаж и поддръжка
Открита процедура за обществена поръчка за сключване на рамков договор за предоставяне на машини за топли напитки за служители и посетители на EASO, включително монтаж и поддръжка.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Цена
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/10/2018 00:00
27/11/2018 15:00
28/11/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 206-469177
Обявление за поръчка
25/10/2018 00:00