Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преводачески услуги на хърватски, немски, ирландски, полски, румънски и испански...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Translation
Дата на публикация в TED:
06/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
EP TRAD PPP4 2018 MONOLINGUAL
Преводачески услуги на хърватски, немски, ирландски, полски, румънски и испански език
Европейският парламент, в ролята на възлагащ орган от името на Съвета на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, реши да издаде тази покана за участие в търг за сключване на рамкови договори (FWC) за предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език, английски или френски, на хърватски, немски, ирландски, полски, румънски и испански.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
06/11/2018 00:00
N/A
N/A
07/12/2018 12:00
21/01/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 EN-HR Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (английски) на хърватски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 10 800.
Партида 2 FR-HR Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (френски) на хърватски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 2 000.
Партида 3 EN-DE Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (английски) на немски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 22 300.
Партида 4 FR-DE Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (френски) на немски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 5 500.
Партида 5 EN-GA Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (английски) на ирландски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 11 800.
Партида 6 FR-GA Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (френски) на ирландски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 2 000.
Партида 7 EN-PL Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (английски) на полски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 12 300.
Партида 8 FR-PL Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (френски) на полски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 2 500.
Партида 9 EN-RO Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (английски) на румънски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 11 300.
Партида 10 FR-RO Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (френски) на румънски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 2 500.
Партида 11 EN-ES Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (английски) на испански. Прогнозният обем страници за превод годишно е 13 300.
Партида 12 FR-ES Предоставяне на преводачески услуги на документи от един изходен език (френски) на испански. Прогнозният обем страници за превод годишно е 3 000.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 213-487619 Обявление за поръчка 06/11/2018 00:00