Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преводачески услуги на хърватски, немски, ирландски, полски, румънски и испански...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Translation
Дата на публикация в TED:
06/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
EP TRAD PPP4 2018 MULTILINGUAL
Преводачески услуги на хърватски, немски, ирландски, полски, румънски и испански език
Европейският парламент, в ролята на възлагащ орган от името на Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, реши да издаде тази покана за участие в търг за сключване на рамкови договори (FWC) за предоставяне на изчерпателни преводачески услуги за управление на преводи на документи от един или няколко изходни езика на следните езици: хърватски, немски, ирландски, полски, румънски и испански.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
06/11/2018
N/A
N/A
07/12/2018 12:00
15/01/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 На хърватски Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на хърватски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 18 000.
Партида 2 На немски Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на немски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 23 000.
Партида 3 На ирландски Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на ирландски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 18 000.
Партида 4 На полски Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на полски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 23 000.
Партида 5 На румънски Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на румънски. Прогнозният обем страници за превод годишно е 23 000.
Партида 6 На испански Предоставяне на преводачески услуги на документи от един или няколко изходни езика на испански. Прогнозният обем страници за превод годишно е 23 000.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 213-487618 Обявление за поръчка 06/11/2018