Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Договори за концесия за експлоатация на 2 будки за вестници в сградите на Съвета...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
07/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
21/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
UCA 18/056
Договори за концесия за експлоатация на 2 будки за вестници в сградите на Съвета на Европейския съюз

Сключване на 2 концесии за експлоатация на будки за вестници в 2 сгради на Съвета на Европейския съюз (Justus Lipsius и Lex).

Генералният секретариат на Съвета на Европейския съюз (по-долу Секретариат) разполага с 2 места съответно в сградите Justus Lipsius и Lex, специално за експлоатация на будки за вестници.

В момента е в сила договор за концесия за експлоатация на 2-те места, който изтича на 31.12.2018 г. Бъдещият или бъдещите договор или договори ще влезе/влязат в сила на 1.1.2019 г. или на датата на подписване на новите договори.

Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Важни събития
07/11/2018 04:00
21/01/2019 23:59
04/12/2018 23:59
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Сключване на концесия за експлоатация на будка за вестници в сграда на Съвета на Европейския съюз Justus Lipsius

Секретариатът предоставя на разположение на концесионера с оглед на осигуряване на дейността му в сградата Justus Lipsius:

— едно място за продажба на партера около 59 кв.м.,

— едно място за складиране на партера около 17 кв.м.

Сградата Justus Lipsius е посещавана от около 4 000 души дневно, от които около 2 200 служителя или други постоянно пребиваващи.

Мястото на разположение в сградата Justus Lipsius се намира в централна част на сградата, на същото ниво като главния вход, в полупублична зона (има проверка за сигурност на входа) непосредствено до рецепцията и акредитацията, през които всеки ден минава много голяма част от пребиваващите и посетителите в сградата. Мястото се намира и на основния път за достъп до кафене и ресторант, които са 2 от най-големите места за хранене в тази сграда на Секретариата.

Услугите, които ще се предлагат, ще включват основно:

— продажба на списания, вестници и книги,

— поддържане на пункт за пощенски услуги („пощенски пункт“),

— продажба на пощенски марки и картички с пожелания.

Партида 2
Сключване на концесия за експлоатация на будка за вестници в сграда на Съвета на Европейския съюз Lex

Секретариатът предоставя на разположение на концесионера с оглед на осигуряване на дейността му в сградата Lex:

— едно място за продажба на партера около 68 кв.м.

— едно място за складиране на партера около 10 кв.м

Сградата Lex е посещавана дневно от средно около 1 300 души, от които 1 100 постоянно пребиваващи.

Мястото на разположение в сградата Lex се намира в централна част на сградата, на същото ниво като главния вход, в полупублична зона (има проверка за сигурност на входа) непосредствено до рецепцията и акредитацията, през които всеки ден минава много голяма част от пребиваващите и посетителите в сградата. Мястото се намира и на основния път за достъп до кафене и ресторант, които са 2 от най-големите места за хранене в тази сграда на Секретариата.

Услугите, които ще се предлагат, ще включват основно:

— продажба на списания, вестници и книги,

— поддържане на пункт за пощенски услуги („пощенски пункт“),

— продажба на пощенски марки и картички с пожелания.

Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 214-489574
Обявление за поръчка
07/11/2018 04:00