Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги на туристическа агенция за Делегацията на Европейския съю...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
22/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
11/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-652-DELRUSM-SER-FWC
Предоставяне на услуги на туристическа агенция за Делегацията на Европейския съюз в Русия
Услуги на туристическа агенция за организиране на служебни пътувания, главно в Русия, в Европа, но и до други местоназначения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eeas.europa.eu/delegations/russia/area/jobs-funds_en
Цена
Условия за участие
Направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/12/2018 00:00
N/A
N/A
11/02/2019 16:00
12/02/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 247-566800 Обявление за поръчка 22/12/2018 00:00