Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на природен газ
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
24/04/2019
Краен срок за получаване на оферти:
27/03/2023
Статус:
Затворена
Информация
OIL.06/PO/2018/057
Доставка на природен газ
Настоящият договор има за предмет доставката на природен газ, който да бъде предоставен на следните европейски институции, разположени в Люксембург:Европейска комисия, чрез Office „Infrastructures et logistique“ — Люксембург (OIL);Европейски парламент (ЕП);Съд на Европейския съюз (CJEU);Европейско училище II (EEII).
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
09123000
LU00
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/04/2019 00:00
27/03/2023 00:00
05/06/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 080-191138
Обявление за поръчка
24/04/2019 00:00