Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Организиране и осъществяване на дейности по обучение относно принципите и методи...
Възлагащ орган:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Дата на публикация в TED:
17/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
21/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
CHAFEA/2018/BTSF/05
Организиране и осъществяване на дейности по обучение относно принципите и методите за оценка на риска в хранителната верига по...
По време на първия етап ще бъдат организирани общо 16 обучителни сесии с общ брой от 320 участници за цялата програма за обучение. Същата програма за обучение трябва да бъде изпълнена през втория етап на поръчката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
17/11/2018 00:00
21/02/2019 23:59
05/03/2019 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 222-507130
Обявление за поръчка
17/11/2018 00:00