Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
RESPEC - Проект за подкрепа при радиационна опасност за Европейската комисия
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
31/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
04/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENER/D3/2018-172-2
RESPEC - Проект за подкрепа при радиационна опасност за Европейската комисия
Генерална дирекция „Енергетика“, отдел „Радиационна защита и ядрена безопасност“ (ENER D.3), отговаря за мерките за радиационна аварийна готовност в рамките на Европейската комисия. Важна част от тези ангажименти е възможността за бърза оценка на ситуации на вероятна радиационна опасност или радиационна заплаха и консултиране на службите на Европейската комисия относно тяхната сериозност, вероятно бъдещо развитие и всякакво възможно действие, изисквано от Европейската общност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
31/10/2018 00:00
04/12/2018 16:00
06/12/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 210-479177 Обявление за поръчка 31/10/2018 00:00