Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на помещения и услуги, свързани с пилотен проект за център за подпо...
Възлагащ орган:
European Asylum Support Office (EASO)
Дата на публикация в TED:
24/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
28/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2018/695
Предоставяне на помещения и услуги, свързани с пилотен проект за център за подпомагане на пренастаняването (RSF) в Турция
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) стартира пилотен проект за създаване на център за подпомагане на пренастаняването в Турция с цел засилване на оперативната координация на дейностите по пренастаняване на държавите-членки от един предназначен за това център и подкрепа за държавите-членки при изпълнението на техните обещания по отношение на пренастаняването.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/11/2018 00:00
28/01/2019 15:00
29/01/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 008-013301 Поправка 11/01/2019 00:00
2018/S 227-518545 Обявление за поръчка 24/11/2018 00:00