Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
DIGIT/R2/PO/2013/023 Софтуер за разнообразие и развитие на иновации – SIDE.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Дата на публикация в TED:
20/02/2014
Краен срок за получаване на оферти:
31/03/2014
Статус:
Затворена
Информация
DIGIT/R2/PO/2013/023.
DIGIT/R2/PO/2013/023 Софтуер за разнообразие и развитие на иновации – SIDE.
Целта на поръчката е да се сключи рамков договор за предоставянето на потребителски права за лицензи с неограничен достъп и лицензи без право на прехвърляне за широк спектър компютърни софтуерни продукти и лицензи, осигуряване на поддръжка и информационни услуги и прилежащата документация.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/02/2014 00:00
N/A
24/03/2014 23:59
N/A
31/03/2014 23:59
07/04/2014 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 036-058247 Обявление за поръчка 20/02/2014 00:00