Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка, инсталиране и поддръжка на тройна квадруполна масспектрометърна модулн...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
29/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2018/F.6/0047/OC
Доставка, инсталиране и поддръжка на тройна квадруполна масспектрометърна модулна система за течна хроматография (LC-MS/MS)
Възлагането се отнася до доставката и последващата превантивна поддръжка на течна хроматография комбинирана с масов спектрометър. Новият инструмент ще замести стар инструмент в лабораторията. Инструментът, с който лабораторията изпълнява валидиран метод, е от решаващо значение за създаването на клинични референтни материали.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Цена
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/11/2018 00:00
10/01/2019 16:00
15/01/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 230-525052 Обявление за поръчка 29/11/2018 00:00