Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги, свързани с обработката на кореспонденция и цифровото управление на докум...
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
16/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO/021/18
Услуги, свързани с обработката на кореспонденция и цифровото управление на документи и данни
Целта на този търг е предоставянето на услуги, свързани с обработването на кореспонденцията, получена или идваща от EUIPO, ръчно или електронно, както и цифровото управление на документи и данни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/11/2018 00:00
07/01/2019 13:00
09/01/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 221-504897
Обявление за поръчка
16/11/2018 00:00