Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Физически охранителни услуги и консумативи
Възлагащ орган:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Дата на публикация в TED:
01/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
29/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
AO/015/18
Физически охранителни услуги и консумативи
EUIPO планира да сключи рамкови договори в каскаден ред с дружества или консорциуми, които могат да предоставят услуги по охрана от най-високо качество и да осигурят най-съвременното високотехнологично оборудване за защита на международния пазар за всички сгради и персонал на EUIPO, без значение на тяхното местоположение или географска позиция. Това включва всички аспекти на защитата, от специализирани консултации до доставката, монтирането, поддръжката и обновяването на системи и оборудване за охрана.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
01/12/2018 00:00
29/04/2019 23:59
04/01/2019 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 232-529208
Обявление за поръчка
01/12/2018 00:00