Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охлаждане с възобновяема енергия съгласно преразгледаната Директива за енергията...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
15/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
11/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C1/2018-493
Охлаждане с възобновяема енергия съгласно преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници
Чрез проучването ще трябва да се оценят икономическото, социалното и екологичното въздействие на предлаганата дефиниция за охлаждане с възобновяема енергия и методологиите за изчисляване на количествата възобновяема енергия и дяловете от охлаждане. В този контекст, ще трябва специално да се анализират въздействието на базовото равнище на дяловете на възобновяемата енергия през 2020 г.; очакваният принос към целта на ЕС за 2030 г. по отношение на възобновяемата енергия и приносът към националните дялове на възобновяемата енергия съгласно новия регламент на ЕС за управление и преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/12/2018 00:00
11/02/2019 16:00
12/02/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 026-056975
Поправка
06/02/2019 00:00
2018/S 242-552117
Обявление за поръчка
15/12/2018 00:00