Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Експлоатация на депо за химическо чистене и пералня
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
15/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2019
Статус:
Затворена
Информация
CPN 668
Експлоатация на депо за химическо чистене и пералня
Сметната палата със седалище в Люксембург (Кирхберг) визира обществена поръчка за концесия за услуги за експлоатация на депо за химическо чистене и пералня.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
15/12/2018 00:00
10/09/2019 23:59
14/01/2019 17:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 242-552113
Обявление за поръчка
15/12/2018 00:00