Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Научна подкрепа за прилагането на Директивата за нитратите (Директива 91/676/EИО...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
24/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
03/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.1/SER/2018/0035
Научна подкрепа за прилагането на Директивата за нитратите (Директива 91/676/EИО)
Целта на тази поръчка за услуги е да се подпомогне ГД „Околна среда“ по отношение на техническите, научните и социално-икономическите аспекти на използването и управлението на хранителни вещества в селскостопанския сектор и да се подпомогне Комисията при нейното задължение да наложи Директивата относно нитратите. Поръчката включва:— предоставяне на научна, социално-икономическа и техническа консултация на ad hoc основа по въпроси, свързани пряко или непряко с Директивата относно нитратите,— изготвяне на доклади относно научни, технически и социално-икономически въпроси, отнасящи се до използването и управлението на хранителни вещества и до прилагането на Директивата относно нитратите,— оценка на докладите, предоставени пред Комисията, в контекста на дерогацията, предоставена в съответствие с приложение III.2 буква б) към Директивата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/11/2018 00:00
03/01/2019 16:00
17/01/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 227-518555
Обявление за поръчка
24/11/2018 00:00