Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на проучвания за подпомагане за оценявания и оцен...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Competition (COMP)
Дата на публикация в TED:
08/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
28/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
COMP/2018/011
Рамков договор за предоставяне на проучвания за подпомагане за оценявания и оценки на въздействието в областта на...
Предметът на рамковия договор е да се предоставят проучвания за подпомагане за оценявания и оценки на въздействието в областта на антитръстовата политика.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/12/2018 00:00
28/01/2019 15:00
31/01/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 237-540396 Обявление за поръчка 08/12/2018 00:00