Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги в подкрепа на по-добро изпълнение на Директивата за зоологичес...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
01/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
22/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.3/SER/2018/0036
Поръчка за услуги в подкрепа на по-добро изпълнение на Директивата за зоологическите градини
Резултатите от оценката на Директивата за зоологическите градини, финализирана през октомври 2018 г., заключиха, че Директивата е годна за целта, но пълното постигане на целите ѝ ще зависи от подобряване на изпълнението ѝ. Като следваща стъпка след оценката, Комисията възнамерява да създаде механизми в подкрепа на заинтересованите лица за по-добро изпълнение и налагане на Директивата за зоологическите градини и подобряване на сътрудничеството и мрежите между всички ангажирани действащи лица. Крайната цел е да се помогне на държавите членки и зоологическия сектор да подсилят ролята на зоологическите градини в запазването на биологичното разнообразие. Съответно тази поръчка ще предостави техническа, научна и административна подкрепа за организиране на форуми за обмен на знания и най-добри практики на различни теми, обучения и използване на партньорски механизми за различни заинтересовани лица, ангажирани в изпълнението на Директивата за зоологическите градини, с фокус върху органите на държавите членки и техните инспекторати, както и операторите и асоциациите на зоологическите градини.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
01/12/2018 00:00
22/01/2019 16:00
05/02/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 232-529229 Обявление за поръчка 01/12/2018 00:00