Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Армения
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
22/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
18/06/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-660-DELARME-SER–FWC
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Армения
Възлагащият орган възнамерява да сключи рамков договор за услуги за предоставяне на охранителни услуги като: осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV) в съответствие със спецификациите, посочени в документите за обществена поръчка.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/12/2018 00:00
18/06/2019 23:59
15/02/2019 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 247-566804
Обявление за поръчка
22/12/2018 00:00