Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мобилни телефонни услуги (МТУ)
Възлагащ орган:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
01/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2018.HVP.13
Мобилни телефонни услуги (МТУ)
Основната цел на този търг е предоставянето на мобилни телефонни услуги на Европейската агенция за авиационна безопасност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/12/2018 00:00
15/01/2019 14:00
17/01/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 232-529209 Обявление за поръчка 01/12/2018 00:00