Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Отопление на помещения чрез възобновяема енергия съгласно преразгледаната Директ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
28/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
05/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C1/2018-494
Отопление на помещения чрез възобновяема енергия съгласно преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници
Предметът на поръчката е оценка на потреблението на топлинна енергия в сградите (отопление на помещения и снабдяване с топла вода за санитарни цели), сравнително изследване на сценариите за декарбонизация на топлинната енергия чрез възобновяеми енергийни източници и други варианти за декарбонизация на топлинната енергия и препоръка за набор от пътища и варианти, за да се осигурят адаптивни пътища и възможности за декарбонизация на топлинната енергия за различни европейски географски райони.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/01/2019 00:00
N/A
N/A
05/04/2019 16:00
08/04/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 019-039931 Обявление за поръчка 28/01/2019 00:00