Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за превод на известията и решенията на Комисията според член 7 от...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
08/05/2014
Краен срок за получаване на оферти:
16/06/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2014/1071.
Рамков договор за превод на известията и решенията на Комисията според член 7 от Рамкова директива 2002/21/EО (изменена с Директива...
Предметът на поръчката е превод на известията за проектни регулаторни мерки, известени съгласно член 7 от Рамковата директива 2002/21/EО (изменена от Директива 2009/140/ЕО) до Комисията от националните регулаторни органи „NRA“ на техния съответен официален език и превод на други документи, свързани с известията, включително понякога превод на решенията на Комисията относно известените проектни мерки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
08/05/2014 00:00
N/A
16/06/2014 16:00
30/06/2014 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 089-154500
Обявление за поръчка
08/05/2014 00:00