Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор за услуги с повторно откриване на конкурс за предост...
Възлагащ орган:
Structural Reform Support Service
Дата на публикация в TED:
21/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
06/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
SRSS/2018/01/FWC/002
Многостранен рамков договор за услуги с повторно откриване на конкурс за предоставяне на консултантски услуги за разработка и...
Предоставяне на консултантски услуги (в подкрепа на проектирането и/или изпълнението на реформи) в една или повече от държавите членки в няколко от следните категории сектори:— управление и публична администрация;— администрация на приходите и управление на публичните финанси;— растеж и бизнес среда;— пазар на труда, образование, здраве и социални услуги;— финансов сектор и достъп до финанси.Подкрепата може да изисква целева експертиза в области, като напр. здраве, данъци, енергия, околна среда, и ще се финансира основно от Програмата за подкрепа на структурните реформи (SRSP) (Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета, с последните поправки).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
21/12/2018 00:00
06/02/2019 17:00
13/02/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 246-562582
Обявление за поръчка
21/12/2018 00:00