Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
01/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1519
Централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ
ЕИБ публикува тази покана за участие в търг с намерението да възложи поръчка за услуги за предоставянето на централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ. Доставчикът на услугата ще предостави човешки ресурси и лизингово оборудване на Групата на ЕИБ за продължителността на поръчката за услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
01/12/2018 00:00
01/02/2019 23:59
05/02/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 232-529225
Обявление за поръчка
01/12/2018 00:00