Данни на покана за участие в търг

PLEASE NOTE THAT NO OFFER CAN BE SENT BY EMAIL! VEUILLEZ NOTER QU'AUCUNE OFFRE DOIT ETRE ENVOYEE PAR COURRIEL!
Заглавие:
Закупуване, монтиране и поддръжка на радио-комуникационна система (RCS) и свърза...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Дата на публикация в TED:
13/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
EP/DGSAFE/UTSI/FOUR/2018-001
Закупуване, монтиране и поддръжка на радио-комуникационна система (RCS) и свързани услуги в 3-те обекта на Европейски парламент в...
Закупуване, монтиране и поддръжка на радио-комуникационна система (RCS) и свързани услуги в 3-те обекта на Европейски парламент в Брюксел, Люксембург и Страсбург.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
13/12/2018 00:00
15/02/2019 17:00
22/02/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 013-025437
Поправка
18/01/2019 00:00
2018/S 240-547270
Обявление за поръчка
13/12/2018 00:00