Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Координация на Европейската референтна лабораторна мрежа за коклюш
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
04/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2019/OCS/10548
Координация на Европейската референтна лабораторна мрежа за коклюш
Чрез този проект целта на ECDC е да се укрепи капацитета на държавите — членки на ЕС/ЕИП за лабораторна диагноза и характеризиране на токсигенни видове Bordetella, което би позволило по-широко бактериологично потвърждение на подозирани случаи на коклюш, подходящ мониторинг за съвместимостта на ваксинния антиген сред циркулиращите щамове, както и по-добре насочени дейности по превенция и контрол, подпомагани от подобрените дейности по наблюдение.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/12/2018 00:00
31/01/2019 16:00
04/02/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 233-531566 Обявление за поръчка 04/12/2018 00:00