Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Йордан (и други посочени...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
19/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
05/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-617-DELJORA-SER-FWC
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Йордан (и други посочени помещения)
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Охранителните услуги трябва да бъдат предоставени на Делегацията на ЕС в Йордания и на Делегацията на ЕС в Йемен, преместена в Аман (други посочени помещения). Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV).
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
19/12/2018 00:00
05/05/2019 23:59
05/02/2019 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 244-557366
Обявление за поръчка
19/12/2018 00:00