Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Насърчаване на трансгранични дейности за социална икономика, включително социалн...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
20/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2018/032
Насърчаване на трансгранични дейности за социална икономика, включително социални предприятия
Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) желае да сключи поръчка за услуги, чиято цел е да проучи, оцени и разпространи успешните транснационални инициативи и дейности на социалната икономика (SE), както и съответните европейски и национални политики с цел насърчаване на успешни подходи, които биха могли да подпомогнат социалните предприятия да навлязат на вътрешния пазар чрез създаване на трансгранични дейности и сътрудничество.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/12/2018 00:00
07/02/2019 15:00
08/02/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 245-560059
Обявление за поръчка
20/12/2018 00:00