Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Строителство и поддръжка на пътища, площади, канализационни и водоснабдителни си...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
25/03/2014
Краен срок за получаване на оферти:
07/05/2014
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
Строителство и поддръжка на пътища, площади, канализационни и водоснабдителни системи, включително допълнителни дейности...
Категориите дейности по тази поръчка са:— строителство, поддръжка, промяна, реновиране и ремонт на пътища, настилка, паркинги, площади и други допълнителни дейности,— строителство, поддръжка, промяна, реновиране и ремонт на канализационни системи, водопроводи, резервоари и други дейности по водната инсталация,— строителни дейности по разрушаване, изкопаване, запълване и озеленяване на терен,— дейности по бетониране и зидария (предимно подземни коридори, канали за достъп до съоръжения, подпорни стени, основи и т.н.),— строителни дейности и различни допълнителни дейности.Изпълнителят ще предостави работна сила, ресурси и материали за завършването на тези дейности, включително, ако е необходимо, доставка на материали и възможно наемане на специализирани машини и оборудване.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
25/03/2014 00:00
N/A
29/04/2014 23:59
29/04/2014 00:00
07/05/2014 23:59
13/05/2014 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 059-098356 Обявление за поръчка 25/03/2014 00:00