Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за политиката за декарбонизация на отоплението и охлаждането
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
15/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
22/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C1/2018-495
Подкрепа за политиката за декарбонизация на отоплението и охлаждането
Предметът на поръчката е предоставяне на научна подкрепа (метапроучване на съответните научни изследвания и проекти) и техническа подкрепа (онлайн интерфейс за споделяне на документи, организиране на семинари за експерти и конференция за заинтересованите лица) за създаване на платформа за заинтересованите лица, както и разработване на пътна карта за политиката за декарбонизация на отоплението и охлаждането в Европа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/02/2019
N/A
N/A
22/03/2019 16:00
25/03/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 033-073182 Обявление за поръчка 15/02/2019