Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Общ преглед на пазарите за централно отопление и охлаждане и регулаторните рамки...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
15/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
29/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C1/2018-496
Общ преглед на пазарите за централно отопление и охлаждане и регулаторните рамки съгласно преработената директива за...
Целта на проучването е да се осигури задълбочен анализ на сектора за централно отопление и охлаждане в Европа, неговите регулаторни рамки и пазарни условия. Проучването ще разгледа регулаторните условия и техническите изисквания за достъп на трети страни, ценообразуването и централното енергоснабдяване на сградите. То ще предостави целеви проучвания и анализ на условията и използването на възобновяема енергия и отпадна топлина и студ в системите за централно отопление и охлаждане.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/02/2019 00:00
29/03/2019 16:00
01/04/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 033-073183
Обявление за поръчка
15/02/2019 00:00