Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за сравнителна оценка на електронното управление 2020 — доклад SMART 2...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
28/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
29/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2019/0021
Проучване за сравнителна оценка на електронното управление 2020 — доклад SMART 2019/0021
Основната цел е да се получи количествен преглед на статуса на модернизиране на публичния сектор в набор от релевантни държави и да се разпространи този преглед до заинтересованите страни и обществото като цяло.Като се има предвид горепосочения контекст, това проучване ще подкрепи наблюдение на иновациите в публичния сектор, а именно чрез събиране на данни за сравнителна оценка на електронното правителство 2019 и анализ на текущото състояние на осигуряване на електронно правителство в държавите от ЕС. Последната сравнителна оценка на електронно правителство с всички свързани материали е налична онлайн.Наборът от релевантни държави от 36 държави: 28-те държави — членки на ЕС, както и Албания, република Северна Македония, Исландия, Черна гора, Норвегия, република Сърбия, Швейцария и Турция (наричани „ЕС28+“).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-for-tenders
Най-добро съотношение качество/цена
75130000
BE100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/03/2019 00:00
29/04/2019 16:00
30/04/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 076-179810 Поправка 17/04/2019 00:00
2019/S 062-142859 Обявление за поръчка 28/03/2019 00:00