Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейска 5G обсерватория фаза II — SMART 2019/0009
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
07/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
11/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2019/0009
Европейска 5G обсерватория фаза II — SMART 2019/0009
Значимостта на динамичното създаване на политики се е увеличила в бързо променящата се среда на днешната глобална икономика. Политиците в ЕС имат нужда от точна и актуална информация за пазара, подходяща за техните цели.За да взема информирани решения, водещи до подходящи действия в процеса си по създаване на политики, Комисията трябва да продължи да контролира напредъка на индустрията и съответните развития с оглед на целите на Плана за действие за 5G (5GAP).Докладването трябва да предоставя качествена и количествена информация относно действителните и вероятните развития на пазара, както и съответните подготвителни действия от частни и публични действащи лица в областта на 5G. Тези развития трябва да се анализират във връзка с техните стратегически последици в контекста на 5GAP и други цели на обществената политика. Основният акцент ще бъде върху развитията в Европа, където трябва да се анализират и важни международни развития с евентуално пряко или косвено въздействие върху европейския пазар.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/02/2019 00:00
11/03/2019 15:00
13/03/2019 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 027-059056
Обявление за поръчка
07/02/2019 00:00