Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обучителни курсове по информационни технологии (ИТ), различни от инструментите н...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
21/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
01/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1524
Обучителни курсове по информационни технологии (ИТ), различни от инструментите на Microsoft
Тази покана за участие в търг цели сключването на рамков договор с единичен доставчик на услуги, който ще предостави различни свързани с ИТ обучения (обучителни курсове по ИТ, различни от инструментите на Microsoft) за персонала на ЕИБ или чрез колективни формални сесии, или чрез електронни курсове.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
21/01/2019 00:00
01/03/2019 23:59
06/03/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 014-027740
Обявление за поръчка
21/01/2019 00:00