Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Програма за техническа помощ за различни операции на ЕИБ във финансовия сектор в...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
26/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
TA2018001 R0 IF3
Програма за техническа помощ за различни операции на ЕИБ във финансовия сектор в Източна и Централна Африка
Целта на техническата помощ е да се защитят репутацията и инвестициите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) чрез подпомагане на партньорските финансови посредници на ЕИБ в Западна и Централна Африка, с цел осигуряване на финансови средства по ефективен, надежден и устойчив начин, в съответствие със стандартите и изискванията на ЕИБ чрез създаване на капацитет и техническа помощ. Техническата помощ ще осигури и създаване на капацитет за крайните бенефициери (микро, малки и средни предприятия — ММСП).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
26/12/2018 00:00
15/03/2019 23:59
20/03/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 248-572149
Обявление за поръчка
26/12/2018 00:00