Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на природен газ за сградите, заемани и/или управлявани от европейските ...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
22/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
29/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
OIB.02/PO/2018/048/775
Доставка на природен газ за сградите, заемани и/или управлявани от европейските институции в Брюксел-столичен регион и околните...
Доставка на природен газ главно предназначен за производство на топла вода за парно и санитарно ползване в офис сградите.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Цена
Условия за участие
Оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1 „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Специфичен среден годишен оборот 7 000 000 EUR за последните 3 финансови години.
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Важни събития
22/12/2018 00:00
29/01/2019 15:00
31/01/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 247-566805
Обявление за поръчка
22/12/2018 00:00