Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Паневропейски мониторинг с висока резолюция на сняг и лед към услугата за монито...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
21/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
11/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEA/DIS/R0/18/014
Паневропейски мониторинг с висока резолюция на сняг и лед към услугата за мониторинг на земната повърхност в рамките на...
ЕАОС вече носи отговорност за осъществяването на компонента за сняг и лед като част от продуктовото портфолио на услугата за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“. Целта на тази покана за участие в търг е да се сключи рамков договор за услуги с икономически оператор, който включва изпълнението на паневропейски мониторинг с висока резолюция на сняг и лед към услугата за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ — Производство на базови продукти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Както е посочено в раздел 2.2.2.1) от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/12/2018
N/A
N/A
11/02/2019 14:00
12/02/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 246-562557 Обявление за поръчка 21/12/2018