Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги, свързани с база данни от адреси, услуги за разпространен...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
22/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEA/COM/18/001
Предоставяне на услуги, свързани с база данни от адреси, услуги за разпространение и услуги за медиен мониторинг за Европейската...
ЕАОС желае да сключи рамков договор за услуги за всяка от 2-те обособени позиции с доставчик, който да предостави подкрепа на ЕАОС в областта на база данни с адреси, разпространение и медиен мониторинг, с оглед достигане на целите, формулирани в рамката за комуникация.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Условия за участие
Както е посочено в раздел 2.2.2.1) на тръжната спецификация.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/12/2018 00:00
31/01/2019 14:00
01/02/2019 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Услуга за база данни с адреси и разпространение Поддържане на бази данни за управление на връзките с клиенти (CRM) и разпространение на печатни и електронни продукти на ЕАОС по систематичен и своевременен начин.
Партида 2 Услуги по медиен мониторинг ЕАОС възнамерява да сключи рамков договор, за да може да наблюдава своето присъствие в медиите и социалните медии ежедневно, а така също и за да може да наблюдава периодично и да анализира своето присъствие в медиите и социалните медии след издаването на основни доклади на ЕАОС.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 247-566766 Обявление за поръчка 22/12/2018 00:00