Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно адаптирано моделиране
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
22/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
22/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.A.3/ETU/2018/0010
Проучване относно адаптирано моделиране
Проучване относно „адаптирано моделиране“, т.е. технически, финансов, икономически и непаричен анализ и моделиране на опасностите, рисковете, въздействията, уязвимостта и адаптирането във връзка с изменението на климата, с акцент, освен всички други, върху предоставяне на обстоен документален преглед, изготвяне на препоръчан подход за анализ и моделиране и изготвяне на практически случаи и пилотен подход за подпомагане бързия анализ от специалистите, за организиране на работни срещи и за включване на заинтересовани страни, както и за подпомагане на комуникационните дейности (напр. процедури и публикации от работните срещи). Екипът на изпълнителя трябва да има задълбочен експертен опит в „адаптираното моделиране“ и неговата научна основа, включително финансирано от ЕС проучване в тази област и свързаната дейност на Междуправителствения панел за изменението на климата (IPCC).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/12/2018 00:00
13/02/2019 16:30
15/02/2019 23:59
22/02/2019 16:00
05/03/2019 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 247-566810 Обявление за поръчка 22/12/2018 00:00