Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по техническо редактиране и междуезикови коректорски услу...
Възлагащ орган:
European Training Foundation (ETF)
Дата на публикация в TED:
26/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
18/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT/18/ETF/0017
Предоставяне на услуги по техническо редактиране и междуезикови коректорски услуги
Целта на този търг е да се сключат 2 рамкови договора за предоставянето на:i) услуги по техническо редактиране; иii) междуезикови коректорски услуги в подкрепа на комуникационните нужди на EFT през следващите 4 години.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
26/12/2018 00:00
18/02/2019 23:59
21/02/2019 09:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на услуги по техническо редактиране
Категориите дейности, които могат да се изискват за създаването на готови за публикуване копия за ETF са: проверка, коректура, основно редактиране, езиково сравняване.
Партида 2
Предоставяне на междуезикови коректорски услуги
ETF изисква коректорски услуги на арабски и руски език въз основа на изходящи материали, които обикновено се подават на английски език.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 248-572122
Обявление за поръчка
26/12/2018 00:00