Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на услуги, свързани с оценяване и оценка на възде...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
18/02/2019
Краен срок за получаване на оферти:
25/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2019/0024
Рамков договор за предоставяне на услуги, свързани с оценяване и оценка на въздействието, за ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и...
Този рамков договор има за цел да се да гарантира, че възлагащият орган може да получи външна подкрепа, необходима за изготвяне и осъществяване на оценявания, проверки за пригодност и оценки на въздействието на програмите, законодателните актове и политическите инициативи в областта на политиката за цифровите технологии, включително събиране на данни и анализ.Поръчката се състои от 2 обособени позиции:Обособена позиция 1 – Подкрепа за изготвяне и осъществяване на оценки на въздействието, оценявания и проверки за пригодност в областта на политиката за цифровите технологии;Обособена позиция 2 – Изследване, документиране и анализиране на проблеми в областта на политиката за цифровите технологии.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/02/2019 00:00
25/04/2019 16:00
29/04/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Подкрепа за изготвяне и осъществяване на оценки на въздействието, оценявания и проверки за пригодност в областта на политиката...
Подкрепа за изготвяне и осъществяване на оценявания, проверки за пригодност и оценки на въздействието на програмите, законодателните актове и политическите инициативи в областта на политиката за цифровите технологии и свързаните с тях рамкови условия на национално равнище и на равнище ЕС.
Партида 2
Изследване, документиране и анализиране на проблеми в областта на политиката за цифровите технологии.
Събиране и анализ на доказателства, създаване на аналитични доклади и брифинги за политиката, и когато е уместно, подготовка на работни срещи за изследване на проблемите и предизвикателствата, свързани с политика на ЕС за цифровите технологии и взаимодействията ѝ с други политики.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 073-171650
Поправка
12/04/2019 00:00
2019/S 034-075801
Обявление за поръчка
18/02/2019 00:00