Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преустройство на съвещателната зала на сградата Пристройка C на Съда на Европейс...
Възлагащ орган:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Дата на публикация в TED:
28/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
COJ-PROC-18/009
Преустройство на съвещателната зала на сградата Пристройка C на Съда на Европейския съюз — 4ти етаж
Съдът на Европейския съюз възнамерява да извърши реконструкция в съвещателната зала на сграда Пристройка C на комплекса си от сгради, на 4тия етаж, по-конкретно изработването на конферентна маса за около 65 души и промяна на настоящата система за осветление (изменение на полилея + добавяне на нов полилей).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
28/12/2018 00:00
14/02/2019 23:59
18/02/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Изработването на конферентна маса по размер
Изработването на 2 конферентни маси с общ капацитет 65 души и шкаф за книги съгласно разпоредбите на тръжните и технически спецификации, приложени към тях.
Партида 2
Промяна на настоящата система за осветление (изменение на полилея + добавяне на нов полилей)
Предоставяне на услуги по преустройство на съвещателната зала на 4-тия етаж на сграда Пристройка C на комплекса й от сгради, по-конкретно изменението на настоящия полилей и създаването на нов полилей, съгласно разпоредбите на тръжните и технически спецификации, приложени към тях.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 249-575303
Обявление за поръчка
28/12/2018 00:00