Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощ за услугите по управление на информацията за Групата на ЕИБ
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
03/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
28/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1520
Помощ за услугите по управление на информацията за Групата на ЕИБ
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се възложат 3 рамкови споразумения за предоставянето на помощ за услуги по управление на информацията. Настоящата покана за участие в търг е разделена на 3 обособени позиции:— Обособена позиция 1: Интегриране на управлението на хартиени и електронни документи и услугите по подпомагане при управление на познанията за ЕИБ,— Обособена позиция 2: Подобрено използване на информационните ресурси и осигуряване на управление на библиотеки и свързани услуги за ЕИБ,— Обособена позиция 3: Осигуряване на подкрепа при управление на документи и подпомагане на инициативи за управление на информация и записи за ЕИБ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
03/01/2019 00:00
28/02/2019 23:59
05/03/2019 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Интегриране на управлението на хартиени и електронни документи и услугите по подпомагане при управление на познанията за ЕИБ.
Обособена позиция 1 обхваща непрекъснати и независими услуги в следните сфери:— управление на документи и записи,— управление на информация,— и подпомагане на системите за управление на електронни документи и записи.
Партида 2
Подобрено използване на информационните ресурси и осигуряване на управление на библиотеки и свързани услуги за ЕИБ
Обособена позиция 2 обхваща непрекъснати и независими услуги в следните сфери:— управление на електронни информационни източници,— управление на хартиени източници,— и управление на библиотеки.
Партида 3
Осигуряване на подкрепа при управление на документи и подпомагане на инициативи за управление на информация и записи за ЕИБ.
Обособена позиция 3 обхваща непрекъснати и независими услуги в следните сфери:— управление на документи и записи,— управление на информация,— подпомагане на системите за управление на електронни документи и записи.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 002-001534
Обявление за поръчка
03/01/2019 00:00