Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поддръжка и развитие на механизъм за сътрудничество с основна платформа за услуг...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
13/05/2019
Краен срок за получаване на оферти:
26/07/2019
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2018/1024
Поддръжка и развитие на механизъм за сътрудничество с основна платформа за услуги на инструмента CSIRTs –MeliCERTes – SMART 2018/1024
Механизмът MeliCERTes, разработен съгласно SMART 2015/1089, включва използването на инструменти с отворен код, разработени и поддържани от екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност (CSIRTs) за обезопасяване на комуникации, управление на инциденти и заплахи, както и анализ на артефакти. Съгласно директивата за МИС съществува подкрепа за мрежата на CSIRTs чрез улесняване на трансграничното сътрудничество, обхващащо обмена на данни между два или повече участващи CSIRTs въз основа на концепцията за доверие.Комисията предлага да се предостави ръководител за по-нататъшно поддържане и развитие на MeliCERTes в сътрудничество с ENISA и участващите CSIRTs. Ръководителят трябва да има отлични познания за общността на потребителите на CSIRTs, както и пряк поглед върху текущите и развиващите се нужди на CSIRTs по отношение на софтуерните инструменти. Ръководителят ще поддържа съществуващото съоръжение, ще предостави базовия хардуер, ще създаде условия за поддръжка на кодовата база и ще даде възможност на MeliCERTes да се развие с нови инструменти и функции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-добро съотношение качество/цена
72000000
BE100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/05/2019 00:00
26/07/2019 15:00
30/07/2019 12:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 113-276217
Поправка
14/06/2019 00:00
2019/S 091-217476
Обявление за поръчка
13/05/2019 00:00