Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за помещенията на ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
15/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
04/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
PR/2018-20-SEC/PAR
Услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за помещенията на Дома на ЕС в Париж и Марсилия, Франция
Услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за помещенията на Дома на ЕС в Париж и Марсилия, Франция:— Обособена позиция 1: ФРАНЦИЯ, Marseille, Immeuble CMCI, 2 rue Henri Barbusse, 13001,— Обособена позиция 2: ФРАНЦИЯ, Paris, 288 boulevard Saint-Germain, 75007.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Важни събития
15/01/2019 00:00
04/04/2019 23:59
14/02/2019 17:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Обособена позиция 1: Услуги по охрана и посрещане/телефонна централа за Регионалната служба в Марсилия, Франция: Immeuble CMCI, 2 rue Henri... Регионалната служба на Европейската комисия в Марсилия, Франция, която ще действа също от името на Информационното бюро на Европейския парламент, търси услуги по охрана и посрещане/обслужване за помещенията в Marseille, Immeuble CMCI, 2 rue Henri Barbusse, 13241 Marseille — Cedex 018, ФРАНЦИЯ. Целта е осигуряването на услуги на униформени и обучени, невъоръжени охранители, които да изпълняват рутинни задължения по защита и контрол на достъпа и услуги по посрещане/обслужване на телефонна централа.
Партида 2 Обособена позиция 2: Услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за Представителството на Европейската... Представителството на Европейската комисия във Франция, Париж, което ще действа също от името на Информационното бюро на Европейския парламент, търси услуги по охрана и посрещане/обслужване на телефонна централа за помещенията си на адрес 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, ФРАНЦИЯ. Целта е осигуряването на услуги на униформени и обучени, невъоръжени охранители, които да изпълняват рутинни задължения по защита и контрол на достъпа и услуги по посрещане/обслужване на телефонна централа.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 041-092026 Поправка 27/02/2019 00:00
2019/S 010-017828 Обявление за поръчка 15/01/2019 00:00