Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Анализ на строителните разходи в болничните инфраструктурни проекти в ЕС-28, Зап...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
21/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
21/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
CFT - 1516
Анализ на строителните разходи в болничните инфраструктурни проекти в ЕС-28, Западните Балкани и Турция
Целта на заданието е да се подготви секторно проучване на инвестиционните разходи (разходи за строителство и оборудване) за новопостроени болници в ЕС-28, Турция и Западните Балкани. Държавите са групирани в регионални клъстери. Обхватът на това секторно проучване включва изграждане на нови болници, както върху незастроени площи, така и върху терени за вторично застрояване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eib.org/about/procurement
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/01/2019 00:00
21/02/2019 15:00
22/02/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 014-027741
Обявление за поръчка
21/01/2019 00:00